Natri HypoClorit (Javen)

Natri HypoClorit (Javen)

Tên sản phẩm: Natri HypoClorit (Javen)

Công Thức : NaClO

Hàm lượng : 7-10%

Xuất xứ : Việt Nam

Đóng gói : 25kg/can, 30kg/can

Giá: Liên hệ

Ứng dụng: javen được sử dụng để tẩy vải, wash nhuộm, giấy và xử lý khử trùng, diệt khuẩn trong ngành thủy sản, chăn nuôi, sản xuất tinh bột, tinh bột biến tính, xử lý nước thải, nước hồ bơi, xưởng gốm sứ.