Đạm SA (Amonisunfat)

Đạm SA (Amonisunfat)

CTHH: (NH4)2SO4

Hàm lượng: N ≥ 21%

Giá: Liên hệ

Category:

Dùng làm phân bón gốc cho cây trồng, đất bạc màu (thiếu lưu huỳnh. Chủ yếu làm phân bón thúc. Phân SA hoàn toàn tan trong nước 100%. Nhanh chóng phân ly thành ion amôn và sulphate. Phân SA cung cấp trực tiếp cho cây trồng chất đạm và lưu huỳnh và cũng là loại phân có thể dùng chung với các loại phân khác.